Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

english

O autorze

Nagrobek Henryka IV Probusa

Arkadiusz Kuzio-Podrucki (ur. 1968 r.), dr nauk humanistycznych, historyk, publicysta.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, który ukończyłem z wyróżnieniem w 1993 r. uzyskawszy tytuł magistra historii. Pracę magisterską pt. „Mieszko I Plątonogi w źródłach i historiografii” napisałem pod kierunkiem dr Urszuli Zgorzelskiej. Studia naukowe kontynuowałem na Studium Doktoranckim przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W styczniu 1999 r. uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych. Pracę doktorską pt. „Finanse Rady Miejskiej Tarnowskich Gór w ostatnim półwieczu panowania Habsburgów na Śląsku”, napisałem pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kwaka.

Jako historyk zajmuję się badaniem dziejów śląskiej szlachty i arystokracji oraz ich związków z europejskimi rodami. Od lat współpracuję z regionalnymi wydawnictwami („Rococo” z Radzionkowa, Oficyna „Monos” z Tarnowskich Gór - wydawca m.in. „Kroniki Bytomskiej”, „Kroniki Katowickiej”, „Kroniki Chorzowskiej”, „Montes Tarnovicensis”), prasą („Dziennik Zachodni”, „Gazeta Wyborcza. Gazeta w Katowicach”, tygodnik „Gwarek”, miesięcznik „Śląsk”, miesięcznik „Nasza Historia. Dziennik Zachodni”), radiem (rozgłośnia w Opolu „Pro Fm”, Polskie Radio Katowice, Radio Piekary) i telewizją (TVP O/Katowice). Jestem autorem licznych artykułów, odczytów, wykładów o dziejach regionu. Byłem członkiem Rady Programowej realizowanego przez starostwo powiatowe w Tarnowskich Górach a następnie Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”.

Razem z dr Dariuszem Woźnickim jestem współautorem wielu symboli samorządowych, m.in.: godeł dzielnic Miasteczka Śląskiego oraz herbu i weksyliów: Tarnowskich Gór; Powiatu Tarnogórskiego; Piekar Śląskich; Wojkowic; Jedliny Zdroju.

Nagrody i wyróżnienia

Podobno nie należy powtarzać błędów innych, ale czy jak inni się chwalą to ja nie pownieniem? Zdarzyło się, że doceniono moje działania, a zatem:

Pozostałe strony na portalu:

Tłumacznie

Opracowanie wersji angielskiej przygotowuje p. Magdalena Muskała

Kontakt

Jeśli macie pytania, sugestie, wyślij maila na adres: mail

Facebook

Można znaleźć mnie także na facebooku: Facebook - Arkadiusz Kuzio-Podrucki

© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie tekstów dozwolone tylko do celów
dydaktycznych, z podaniem źródła
.