Strona główna

Leksykon

Autor

Szlachta

Arystokracja

Dynastie

Galeria

Linki

english

Leksykon rodów

Nagrobek księcia Bolka I świdnicko-jaworskiego

Niniejsza strona o arystokracji śląskiej powstała jako strona domowa.

Zainteresowanie dziejami Śląska - tak Górnego, jak i Dolnego - wśród coraz szerszych kręgów mieszkańców Śląska wzrasta i mam nadzieję, że ta strona choć w części zaspokoi ciekawość wszystkich, którym droga jest spuścizna historyczna tej wspaniałej krainy, jaką jest Śląsk. Jak również tych, którzy chcą poznać dzieje Śląska poprzez historie rodów zamieszkujących tę krainę.

Historię tworzą narody i pojedyncze jednostki. W dziejach każdego narodu jest wiele rodzin, które odcisnęły swój ślad w historii. Także na Śląsku jest wiele takich rodów, możnych i znanych. Pochodzili z różnych części Europy, niektórzy byli rodowitymi Ślązakami. Obecność niektórych trwała kilkadziesiąt lat, innych kilka stuleci. Wichry historii, które nie omijały Śląska, wyganiały jednych, innych pozostawiały. Śląsk, jako kraina leżąca na styku trzech narodów, był miejscem, gdzie wielu pragnęło osiąść, zadomowić się, zdobyć bogactwo i poważanie. A bogaty i tolerancyjny Śląsk oferował wiele...

Zapraszam do poznania Śląska poprzez dzieje szlacheckich i arystokratycznych rodzin, które żyły i współtworzyły historię tej krainy.

Tłumacznie

Opracowanie wersji angielskiej przygotowuje p. Magdalena Muskała

© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie tekstów dozwolone tylko do celów
dydaktycznych, z podaniem źródła
.