Strona główna

Leksykon

Autor

Szlachta

Arystokracja

Dynastie

Galeria

Linki

Main site

Lexicon of families

Author

Gentry

Aristocracy

Dynasties

Gallery

Links

Galeria Mirka Ogińskiego

O Mirku Ogińskim
Szlakiem śląskiej szlachty
Frankońskie zamki i pałace rodu Hohenlohe

Z Mirkiem Ogińskim współpracuję od 2007 r.

W latach 2007 - 2012 na łamach tygodnika „Gwarek” ukazywały się Lekcje historii - cykl arytkułów o historii Tarnowskich Gór i okolic. Krótkie teksty komentował swymi zabawnymi, czasami przewrotnymi rysunkami. W 2009 r. została opublikowana pierwsza część Lekcji z Historii (zeszyt 1: 1179-1740). Od wiosny 2012 r. akwarele przedstawiające zamki i pałace (także te już nieistniejące) ilustrują cykl artykułów pt. Śladami śląskiej szlachty publikowany na łamach tygodnika „Gwarek”. Wspólnie opublikowaliśmy album pt. Rezydencje śląskiej szlachty. Powiat Tarnogórski, Powiat Lubliniecki, Piekary Śląskie, Bytom (wydanie pierwsze, 2012; wydanie drugie, zmienione i poszerzone, 2013).

W 2010 r. ilustrował monografię pt. Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską. Rok później w monografii pt. Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach, znalazły się jego grafiki pokazujące frankońskie zamki hrabiów i książąt Hohenlohe.

M. Ogiński jest autorem projektu okładek do książek: Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie; Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali, (II wyd. 2009 r.)

Lekcji z Historii (zeszyt 1: 1179-1740) Rezydencje śląskiej szlachty Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali
Rezydencje śląskiej szlachty

Zdjęcia i pozostałe ilustracje ne tej stronie © Mirek Ogiński

 

Szlakiem śląskiej szlachty

° 12 grudnia 2012 r., Tarnowskie Góry, Galeria „Kałamarz” - wernisaż akwarel i spotkanie pt. Rezydencje śląskiej szlachty
→ zobacz relację ze spotkania na portalu You Tube
.

Repty Śląskie

Repty Śląskie, miasto Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski
Repten, Stadt Tarnowitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 17/2012

Czekanów

Czekanów, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Schakanau, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 16/2012

Łubie

Łubie, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Lubie, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 18-19/2012

Kochcice

Kochcice, gmina Kochanowice, Powiat Lubliniecki
Kochtschütz, Gemeinde Kochanowitz, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 20/2012

Kamieniec

Kamieniec, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Kamenez, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 15/2012

Szałsza

Szałsza, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Schalscha, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 21/2012

Rybna

Rybna, miasto Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski
Rybna, Stadt Tarnowitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 22/2012

Stare Tarnowice

Stare Tarnowice, miasto Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski
Alt Tarnowitz, Stadt Tarnowitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 23/2012

Brynek

Brynek, gmina Tworóg, Powiat Tarnogórski
Brynnek, Gemeinde Tworog, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 24/2012

Świerklaniec - Stary Zamek

Świerklaniec - Stary Zamek, gmina Świerklaniec, Powiat Tarnogórski
Neudeck - Alt Schloss, Gemeinde Neudeck, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 25/2012

Świerklaniec - Pałac Kawalera

Świerklaniec - Pałac Kawalera, gmina Świerklaniec, Powiat Tarnogórski
Neudeck - Kavalierhaus, Gemeinde Neudeck, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 26/2012

Patoka

Patoka, gmina Ciasna, Powiat Lubliniecki
Patoka, Gemeinde Cziasnau, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 27/2012

Zbrosławice

Zbrosławice, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Broslawitz, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 28/2012

Kopanina

Kopanina, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Kopanina, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 29/2012

Świerklaniec - Mały Wersal

Świerklaniec - Mały Wersal, gmina Świerklaniec, Powiat Tarnogórski
Neudeck - Neue Schloss, Gemeinde Neudeck, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 30/2012

Jasiona

Jasiona, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Jasten, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 31/2012

Tarnowskie Góry

Miasto Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski
Stadt Tarnowitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 32/2012

Bibiela

Bibiela, miasto Miasteczko Śląskie, Powiat Tarnogórski
Bibiella, Stadt Georgenberg, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 33/2012

Brynek 1872

Brynek, gmina Tworóg, Powiat Tarnogórski
Brynnek, Gemeinde Tworog, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 34/2012

Dobrodzień

miasto Dobrodzień, Powiat Oleski (d. Powiat Lubliniecki)
Stadt Gutentag, Kreis Rosenberg (ehem. Kreis Lublinitz)
w/in: „Gwarek”, nr 35/2012

Nakło przed 1891 r.

Nakło Śląskie - pałac przed 1891 r., gmina Świerklaniec, Powiat Tarnogórski
Naklo - Schloss vor 1891, Gemeinde Neudeck, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 36/2012

Nakło po 1891 r.

Nakło Śląskie - pałac po 1891 r., gmina Świerklaniec, Powiat Tarnogórski
Naklo - Schloss nach 1891, Gemeinde Neudeck, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 37/2012

Karłuszowiec

Karłuszowiec, miasto Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski
Carlshof, Stadt Tarnowitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 39/2012

Wilkowice

Wilkowice, gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Wilkowitz, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 38/2012

Koszęcin

Koszęcin, gmina Koszęcin, Powiat Lubliniecki
Koschentin, Gemeinde Koschentin, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 40/2012

Lubliniec

Miasto Lubliniec, Powiat Lubliniecki
Stadt Lublinitz, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 41/2012

Wierzbie

Wierzbie, gmina Koszęcin, Powiat Lubliniecki
Wiersbie, Gemeinde Koschentin, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 42/2012

Zielona

Zielona, miasto Kalety, Powiat Tarnogórski
Zielonna, Stadt Stahlhammer, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 43/2012

Gwoździany

Gwoździany, gmina Pawonków, Powiat Lubliniecki
Gwosdzian, Gemeinde Pawonkau, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 45/2012

Tworóg

Gmina Tworóg, Powiat Tarnogórski
Gemeinde Tworog, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 48/2012

Miechowice

Miechowice, miasto Bytom
Miechowitz, Stadt Beuthen
w/in: „Gwarek”, nr 46/2012

Sieraków Śląski

Sieraków Śląski, Gmina Ciasna, Powiat Lubliniecki
Schirokau, Gemeinde Cziasnau, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 47/2012

Szombierki

Szombierki, miasto Bytom
Schomberg, Stadt Beuthen
w/in: „Gwarek”, nr 50/2012

Pawonków

gmina Pawonków, Powiat Lubliniecki
Gemeinde Pawonkau, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 49/2012

Kozłowa Góra

Kozłowa Góra, miasto Piekary Śląskie
Koslowagora, Stadt Deutsch Piekar
w/in: „Gwarek”, nr 1/2013

Kochanowice

gmina Kochanowice, Powiat Lubliniecki
Gemeinde Kochanowitz, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 51/2012

Wędzina

Wędzina, gmina Ciasna, Powiat Lubliniecki
Wendzin, Gemeinde Cziasnau, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 2/2013

Kopienica

Kopienica, Gmina Zbrosławice, Powiat Tarnogórski
Kopienitz, Gemeinde Broslawitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 3/2013

Woźniki

miasto Woźniki, Powiat Lubliniecki
Stadt Woischnik, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 4/2013

Karłuszowiec

Karłuszowiec, miasto Tarnowskie Góry, Powiat Tarnogórski
Carlshof, Stadt Tarnowitz, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 5/2013

Bytom

miasto Bytom
Stadt Beuthen
w/in: „Gwarek”, nr 6/2013

Ciasna

gmina Ciasna, Powiat Lubliniecki
Gemeinde Cziasnau, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 7/2013

Lubsza

Lubsza, gmina Woźniki, Powiat Lubliniecki
Lubschau, Gemeinde Woischniki, Kreis Lublinitz
w/in: „Gwarek”, nr 8/2013

Mały Wersal

Mały Wersal - sala myśliwski, Gmina Świerklaniec, Powiat Tarnogórski
Neue Schloss - Jagdsaal, Gemeinde Neudeck, Kreis Tarnowitz
w/in: „Gwarek”, nr 9/2013

Początek strony / Top

Frankońskie zamki i pałace rodu Hohenlohe

Bartenstein

Bartenstein

Kirchberg an der Jagst

Kirchberg an der Jagst

Langenburg

Langenburg

Bad Mergentheim

Bad Mergentheim

Neuenstein

Neuenstein

Öhringen

Öhringen

Pfedelbach

Pfedelbach

Waldenburg

Waldenburg

Weikersheim

Weikersheim

Początek strony / Top

O Mirku Ogińskim

Mirek Ogiński

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Uprawia twórczość w zakresie: malarstwa, rzeźby, akwareli, rysunku, grafiki, grafiki komputerowej, pisania ikon. Prace na zamówienie.

Cykl stałych wystaw prezentowanych na wielu wystawach w kraju i zagranicą:
- „Kościoły Drewniane Południowej Polski” akwarele i rysunki ukazujące drewniane obiekty sakralne z terenów południowej Polski.
- „Cerkwie Drewniane Południowo Wschodniej Polski” akwarele i rysunki przedstawiające drewniane cerkwie południowej Polski (łemkowskie, bojkowskie, ukraińskie)
- „Architektura Drewniana Południowej Polski” akwarele i rysunki ukazujące drewniane obiekty (dzwonnice, młyny, karczmy itp.);
- „Ginąca Architektura Radzionkowa” akwarele i rysunki prezentujące obok znanych obiektów, miejsca mniej znane i zanikającą oryginalną zabudowę dawnego Radzionkowa.
- „Zabytki powiatu Tarnogórskiego” - akwarele i rysunki pokazujące znane i nieznane zakątki powiatu

Ilustracje do książek - „Utopce Doliny Dramy”, „Legendy Radzionkowa”, „Historia srebrem pisana”, „Lekcje z historii”. Ilustracje Prasowe - Tygodnik „Gwarek”.

Uczestnik i organizator( komisarz) wielu plenerów, warsztatów i wystaw w kraju i zagranicą:
-Międzynarodowy Plener Artystyczny - Kostalov (Republika Czeska) 2003
-Międzynarodowy Plener Artystyczny - Boguszów Gorce 2003
-Plener Artystyczny - Dąbrówno 2004
-Warsztaty Pisania Ikon - Sokołowsko 2003
-Warsztaty Pisania Ikon - Sokołowsko 2004
-Międzynarodowy Plener Malarski - Kastalov (Republika Czeska)
-Ogólnopolski Plener Malarski - Miasteczko Śląskie 2004 (komisarz pleneru)
-II Forum Kultury- Plener Artystyczny - Boguszów Gorce 2005
-Ogólnopolski Plener Malarski - Dąbrówno 2005
-Międzynarodowy Plener Artystyczny- Praga (Republika Czeska) 2005
-II Międzynarodowy Plener Malarski - Miasteczko Śląskie 2005 (komisarz pleneru)
-Międzynarodowy Plener “ Ścieżkami Michaela Willmanna w 300 rocznicę śmierci - Krzeszów 2006
-III ogólnopolski Plener Malarski - Miasteczko Śląskie 2006 (komisarz pleneru)
-Warsztaty Pisania Ikon - Ojców 2006 (komisarz warsztatów)
-Plener Malarski Tuchola 2009 ( komisarz pleneru)
-VI Ogólnopolski Plener Malarski- Powiat Tarnogórski (komisarz pleneru) 2009
-Ogólnopolski Plener Malarski - Tuchola 2010 (komisarz pleneru)
-Międzynarodowy Plener Malarski - Powiat Tarnogórski 2010 (komisarz pleneru)
-Międzynarodowy Plener artystyczny Powiat Tarnogórski-Powiat Tucholski 2011 (komisarz pleneru)
-Międzynarodowy Plener artystyczny Świerklaniec-Powiat Tarnogórski 2012 (komisarz pleneru)
-Międzynarodowy Plener artystyczny Erlangen-Höchstadt 2012 (komisarz pleneru)
-Ogólnopolski Plener Malarski „Bańska Wyżna” 2012 (komisarz pleneru)

Wystawy indywidualne:
- Garnizonowy Klub Żołnierski - Bemowo Piskie 1982
- Miejska Biblioteka Publiczna - Bytom 1983
- Park Etnograficzny Skansen Chorzów 1999
- Galeria „Na Bruku” - Bytom 2003
- Miejskie Centrum Kultury Miasteczko Śląskie 2004
- Miejska Biblioteka Publiczna - Boguszów Gorce 2004
- Parafialny Ośrodek Miłosierdzia Dom M.W.K. Elżbiety - Sokołowsko 2004
- RTSK Galeria „Słowa i Obrazu” - Wrocław 2004
- Galeria „Pod Arkadami” - Wrocław 2004
- Spotkania z Kulturą - Ośrodek Kultury Prawosławnej Gorlice 2004
- Klub Muzyki i Literatury - Wrocław 2004
- Cerkwie Południowej Polski - Miasteczko Śląskie 2005
- Architektura Sakralna - Miejska Biblioteka Publiczna Tarnowskie Góry 2005
- Architektura Drewniana „Warsztat Sztuk” Skoczów 2005
- II Forum Kultury - Boguszów Gorce 2005
- Drewniane Cerkwie i Kościoły - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 2005
- Drewniane Cerkwie i Kościoły - Oświęcimskie Centrum Kultury 2006
- Drewniane Cerkwie Południowej Polski - Kermesz w Olchowcu 2006
- Rysunek Satyryczny - Wiśniowy Sad Tarnowskie Góry 2006
- Śląskie Legendy - Galeria Mozaika Radzionków 2007
- Architektura drewniana Południowej Polski - Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy 2009
- Drewniane Cerkwie i Kościoły - Książnica Tucholska 2010
- Rysunek satyryczny - Galeria Satyry NaTynku - Tarnowskie Góry 2010
- Moje Plenery - Galeria Secesja Tarnowskie Góry 2010
- Cerkwie i Kościoły Południowej Polski - Muzeum w Wałbrzychu 2011
- Ilustracje do śląskich legend - MDK Brzeziny Śląskie 2012

Wystawy zagraniczne: Republika Czeska, Niemcy, Belgia, Anglia

Prace w zbiorach prywatnych i galeriach Polski, Republiki Czeskiej, Niemczech, USA, Kanady Austrii i Anglii

Zmarł 22 grudnia 2022 r.

Początek strony

© Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie ilustracji tylko za zgodą autora.
Kopiowanie tekstów dozwolone tylko do celów
dydaktycznych, z podaniem źródła
.