Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Herbarz Bytomski

Herbarz Bytomski

autorzy: Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Przemysław Nadolski, Dariusz Woźnicki

miejsce i data wydania: Bytom 2003

wydawca: PPHU Rococo-Radzionków

Wstęp - Heraldyka szlachecka, ziemska, samorządowa

(fragment)

Herby szlacheckie jako zjawisko kulturowe pojawiły się w okresie rozkwitu średniowiecza. Historycy przyjmują, iż do Polski trafiły z Europy zachodniej poprzez Śląsk. W Europie pierwsze herby pojawiły się po wyprawach krzyżowych ok. 1160-1190 r. Książę śląski Henryk I Brodaty był pierwszym księciem piastowskim, jaki posługiwał się godłem osobistym. Na jego pieczęci z lat 1202/03-1234 widnieje wizerunek księcia w pełnej zbroi. W lewej ręce trzyma tarczę normańską, pośrodku której widnieje półksiężyc, zwrócony rogami ku górze, z równoramiennym krzyżem nad prawym rogiem. Jeden z protoplastów linii górnośląskiej Piastów, książę opolsko-raciborski Kazimierz I, jako pierwszy użył na swej pieczęci wizerunku orła w 1222 r. Dopiero później orzeł pojawia się na pieczęciach innych Piastów: księcia śląskiego Henryka II Pobożnego (1224r.), księcia wielkopolskiego Władysława Odonica (1231 r.).

Heraldyka śląska jest bardziej związana z zachodnioeuropejskim kręgiem kulturowym, aniżeli polskim, np. dany herb najczęściej reprezentował jeden tylko ród, a nazwa herbu była tożsama z nazwiskiem rodu. Praktycznie niemożliwym jest stosowanie pojęcia rodziny herbowej – tak charakterystycznej dla heraldyki polskiej.

Heraldyka szlachecka związana z ziemiami współczesnego powiatu tarnogórskiego może być reprezentatywna dla całego Śląska. Można tutaj spotkać herby pochodzenia miejscowego, np. Serdecznik, Wrochem, Blacha; a także z bardziej oddalonych terenów Dolnego Śląska – Strachwitz, Warkotsch, Promnicz. Typowo polskimi są herby Korczak i Leliwa. Niemieckiego pochodzenia jest ród i herb Hohenzollernów. Widoczne są także wpływy europejskich – czasami bardzo odległych – kultur, np. w przypadku rodziny La Valette d’Uclaux...

Spis treści

Wstęp
Heraldyka szlachecka, ziemska, samorządowa
Księstwo – państwo stanowe – powiat – ziemia

Herby książąt i panów ziemi bytomskiej
Piastowie
Żerotinowie
Hohenzollernowie
Henkel von Donnersmarck

Herby szlacheckie
Blacha
Brusiek, Roździeński
Bujakowski
Friedlaender-Fuld
Gryczik von Schomberg-Godula
Holly
Hörnig
Koschützki
La Valette d’Uclaux
Mieroszewski
Mikusch
Ohm-Januszewski
Paczeński
Podgolia
Pogrel
Promnitz
Raczek
Scholtz von Löwencron
Sobeck und Kornitz
Stoltz von Simsdorf
Tarnowski
Warkotsch
Wrbna
Wrochem

Bytomska arystokracja
Schaffgotsch
Tiele-Winckler

Herby miast i gmin ziemi bytomskiej
Bytom
Tarnowskie Góry
Brzeziny Śląskie
Brzozowice-Kamień
Chorzów (Królewska Huta)
Miasteczko Śląskie
Nowy Bytom
Piekary Śląskie
Radzionków
Ruda Śląska
Siemianowice Śląskie
Strzybnica
Świętochłowice
Zabrze

Herby gmin należących do Bytomia
Bobrek
Górniki
Łagiewniki
Miechowice
Rozbark
Stolarzowice

Bibliografia

Początek strony