Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Wstęp / Vorwort
Spis treści / Inhaltsverzeichnis
Kilka stron/ Seite

Hoberg, Hohberg, Hochberg. Trzy nazwiska - jeden ród. Drei Nachname - eine Familie

Hoberg, Hohberg, Hochberg. Trzy nazwiska - jeden ród. Drei Nachname - eine Familie

autor: Arkadiusz Kuzio-Podrucki

miejsce i data wydania: Wałbrzych - Książ 2018

wydanie pierwsze

wydawca: Fundacja Księżnej Daisy von Pless

Wstęp

(fragment)

Hobergowie - Hohbergowie - Hochbergowie przez kilkaset lat kreowali rzeczywistość Śląska i okolicznych ziem. Trudno zatem opowiadać o dziejach wielu śląskich miejscowości jak i o śląskiej szlachcie i arystokracji pomijając nazwisko tej rodziny.

W niniejszej monografii po raz pierwszy zaprezentowano całość dziejów rodu, od najdawniejszych wzmianek o przedstawicielach tego rodu z końca XII w., aż do czasów współczesnych. Opisano dzieje wszystkich linii, tych śląskich, ale także łużyckich, czeskiej (von Hennersdorff) i austriackiej (von Güttmansdorf). Opisywane wydarzenia miały miejsce na Śląsku oraz na terenie wielu krajów Europy, Azji i Ameryki. (...)

Fakt, że ród w ciągu stuleci istnienia zmieniał pisownię swego nazwiska niejako symbolicznie ukazuje, że także różne były także losy śląskiej szlachty i arystokracji, że są wśród nich rody o różnym statusie i różnej długości dziejów, od epizodów do wielowiekowych opowieści. Jedne wygasały, wymierały, inne przybywały na tereny Śląska, jeszcze inne stąd wyruszały w świat. Wśród bohaterów niniejszej monografii są wielkie postacie, wpływowi politycy, duchowni, ewangelicy i katolicy. Są także osoby, o których niewiele możemy powiedzieć, czasami wynika to ze szczupłości źródeł, a czasami z małej ich aktywności.

Top / początek strony

Spis treści

Przedmowa

Od wydawcy

Od autora

I. Z Miśni na Śląsk
Rycerz z Luksemburga?
Na dworze księcia Rogatki
Świadkowie Joannitów
Rodzina Kiczolda
Rycerze pod Grunwaldem
Panowie z Przeździedzy

II. Hobergowie z Przeździedzy, Książa i Roztoki
Panowie Przeździedzy
Konrad I z Książa i Roztoki
Panowie Roztoki i Gogołowa - Jerzy I i potomkowie
Panowie Książa - od Krzysztofa I do Krzysztofa II
Henryk z Olszan i Hohbergowie z Rusinowej
Jan Henryk I - czeski baron i hrabia
Hohbergowie z Mieroszowa
Jan Henryk II - hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Pierwszy Hochberg z Orderem Orła Czarnego
Jan Henryk IV - kawaler duńskiego orderu
Założyciel książańskiego fideikomisu
Pszczyńska księżniczka
Kawaler polskiego Orderu Orła Białego
Znani i sławni u Hochbergów

III. Hochberg von Pless
Odbudowa fortuny
Wolny pan stanowy i pierwszy książę
Drugi książę pszczyński
Dla robotników i mieszkańców
Wielki łowczy Jego Cesarsko-Królewskiej Mości
Angielska narzeczona
Prinz von Pless i Herzog von Pless
Polski sojusz przeciw wywłaszczeniu
Hrabia, dyplomata i kompozytor
Hrabiowie z Roztoki i Nowego Grodźca
Goście z Europy i świata
Król Polski?
Polityka i pieniądze = kłopoty
Księżne i hrabiny
Hrabiowie z Dąbrowy, Iłowy i Krucza-Goraja
Ostatni śląski książę Pszczyny
Górnośląskie ostatki Hochbergów
Ostatki Hochbergów na Dolnym Śląsku
Książęta bez Pszczyny
Pszczyna i Książ bez książąt
Roztoka bez hrabiego, hrabia bez Roztoki...

IV. Hobergowie z Dobrocina, Szombierek i Mokrego
Na królewskich dworach
Panowie Dobrocina
Panowie Sadowa
Właściciele Szombierek
Wincenty przeciw Napoleonowiv Kopalnie Wincentego
Wojowniczy starosta Hermann
Otylia „Ostatnia” von Witowski

V. Hohberg und Güttmansdorff w Austrii
Na dworze władców Rzeczypospolitej
Melchior i jego trzej synowie
Rodzina Melchiora z Durrenbach
Ferdynand z Veldeck
Fryderyk z Ober-Thumritz
Baron Wolf Helmard

VI. Hohbergowie - linia ze Starej Kraśnicy, Buczynki i Gogołowa
Panowie Starej Kraśnicy i Świerzawy
Władysław z Buczynki
Melchior ze Starej Kraśnicy
Hohbergowie z Miłoszowa i Kalinowic
Wrocławski kanonik
Rodzina Jana Karola Gottlieba
Hohbergowie z Prusic i Szczytnik
Baron von Hohberg und Buchwald
Baron Jan Jerzy zmienia majątki
Pruski szambelan i radca wojenny
Ostatni baron i baronówna von Hohberg und Buchwald
Hohbergowie z Pieszkowic i Krzczonowa
Panowie z Gogołowa
Hohbergowie z Gogołowa i Krzczonowa w XIX wieku
Przeprowadzki Hohbergów z Gogołowa
Śląskie ostatki Hohbergów z Gogołowa
Morderstwo w „Noc długich noży"
Zbrodnia i kara
W szlacheckim almanachu
Kawaler śląskich Joannitów

VII. Hobergowie – linie łużyckie
Linia Henryka z Wilki
Rabusie z zamku Wilka
Panowie z Radomierzyc i Sławnikowic
Hobergowie z Kościelnik
Tajemniczy Jan von Hoberg
Za czeską granicą
Panowie Miedzianej
Przeprowadzka do Biernej
Od Krzysztofa I do Krzysztofa III
Krzysztof IV - starosta zgorzelecki i marszałek ziemski
Krzysztof Abraham i Krzysztof V
Krzysztof VI Ostatni

VIII. Hochberg von Hennersdorff w Czechach
Panowie na Vesce
Lojalni wobec Habsburgów?
Hochberg z Nemile na Morawach
Panowie na Mačkovie i Samšinie
Podkomorzy Królestwa
Panowie na Čankovicach
Generał-wachmistrz
Baronowie von Hennersdorf
Ostatni baronowie

Zakończenie

Bibliografia
Źródła
Wydawnictwa źródłowe
Wspomnienia, pamiętniki
Herbarze, leksykony szlacheckie, opracowania genealogiczne
Almanachy gotajskie
Prasa
Opracowania, artykuły

Top / początek strony

Kilka stron/ Seite

strona_10  strona_53

strona_10  strona_10

Top / początek strony