Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

o książce / über Buch
Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Katowickie dziedzictwo

Katowickie dziedzictwo

autorzy: Arkadiusz Kuzio-Podrucki; Barbara Szmatloch

miejsce i data wydania: Katowice 2014

wydanie pierwsze

wydawca: Oficyna Monos - Tarnowskie Góry

- rozmowa o książce na antenie Polskiego Radia Katowice w ramach audycji „Ligoniowe Radio” (24 stycznia 2015)

Z wstępu

W ostatnich dniach zimy 2011 r. tytularnym panem Katowic, Miechowic, Mysłowic, Mosznej itd. został urodzony w 1970 r. hrabia Lotar von Tiele-Winckler. Choć nazwisko nierozerwalnie wiąże go z dziejami Górnego Śląska to jeszcze nigdy nie był gościem na tej ziemi. Gdy pięć lat wcześniej jego ojciec baron Klaus-Piotr i stryj hrabia Hubert przyjechali do Katowic na zaproszenie księdza biskupa Tadeusza Szurmana była to ich pierwsza i jak się okazało ostatnia wizyta po 1945 r. Koniec II wojny światowej był zarazem końcem śląskich dziejów szlachty i arystokracji, ale nie był końcem dziejów ich samych. Rody od lat, czasami od wieków związane ze Śląskiem nadal istnieją, a ich przedstawiciele są rozsiani po całym świecie.

W granicach dzisiejszych Katowic znajduje się wiele osad i miejscowości, których dzieje są dłuższe nie tylko od miejskiej, ale i przedmiejskiej historii miasta. Pierwsza wzmianka o osadzie Dąb pochodzi z końca XIII w. Pierwsze wieści o Kuźnicy Boguckiej są o sto lat młodsze. Same Katowice jako „nova villa” to mniej o kolejne dwieście lat. A jeśli wspomnimy o innych: Załężu, Dąbrówce, Piotrowicach, Murckach, Janowie. byłoby bardzo wiele do opowiadania. Północne części miasta: Dąb, Wełnowiec i Dąbrówka przez stulecia znajdowały się w granicach Bytomskiego Państwa Stanowego (uproszczając to dawne księstwo bytomskie, lecz bez księcia). Cała reszta należała do Pszczyńskiego Państwa Stanowego, z czego niemały fragment należał najpierw do majoratu Salomonów, a później do ordynacji Mieroszewskich ze stolicą w Mysłowicach.

(Wstęp, fragment)

Top / początek strony

Spis treści

Wstęp

Cześć I. Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Katowicka szlachta i arystokracja
Podziękowania
Słów kilka o szlacheckich i arystokratycznych tytułach
Turzonowie
Salomonowie
Promnitzowie
Mieroszewscy
Anhaltowie
Garnierowie
Mikuschowie
Hohenlohe
Wrochemowie
Baildonowie
Bally
Tiele-Wincklerowie
Hochbergowie
Kramsta
Tablice genealogiczne - objaśnienia

Część II. Barbara Szmatloch: Ku nowoczesnym Katowicom
W środku Europy
Za staryj Polski
Za Niymca
Za Komuny
Nasze czasy

Aby wiedzieć więcej

Spis tablic genealogicznych

Spis biogramów

Top / początek strony