Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Herb i barwy Powiatu Tarnogórskiego

Herb i barwy Powiatu Tarnogórskiego

autorzy: Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Dariusz Woźnicki

miejsce i data wydania: Tarnowskie Góry 2002

wydawca: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

VI. Ekspertyza heraldyczno-weksylologiczna Powiatu Tarnogórskiego

(fragment)

Herbem Powiatu Tarnogórskiego jest w polu błękitnym złoty (żółty) orzeł z odjętym ogonem i nogami, a pod nim srebrna (biała) róża z czerwonym kielichem.

Herb ten stanowi odniesienie do herbu województwa śląskiego – złotego orła na błękicie – poprzez szczerbienie godła oraz do miejscowej tradycji heraldycznej panów Ziemi Tarnogórskiej.

Złoty orzeł jest godłem Piastów górnośląskich, najdawniejszych panów okolicznych ziem (do pocz. XVI w.).

Róże (trzy czerwone) znajdują się w herbie Wrochemów, najdawniejszych (XV-XVI w.) znanych z nazwiska panów Rept i Tarnowic, najstarszych osad będących współcześnie dzielnicami Tarnowskich Gór. Ród ten w późniejszych wiekach używał przydomku "Reptowski". Wrochemowie byli także właścicielami Kopienic (Gm. Zbrosławice).

Róże (trzy – srebrne lub czerwone) znajdują się w herbie rodu Henckel von Donnersmarcków, który najdłużej sprawował władzę nad Ziemią Tarnogórska (XVII-XX w.), znacząco przyczynił się do jej rozwoju gospodarczego i jako jedyny używał tytułu "Panów Tarnogórskich". Donnersmarckowie byli właścicielami m.in.: Świerklańca, Nakła, Brynicy, Brynka (Gm. Tworóg), Tarnowskich Gór, Karłuszowca, Starych Tarnowic, Rept, Sowic, Lasowic, Miasteczka Śląskiego, Żyglinka, Żyglina, Ożarowic, Kalet, Kruszczycy, Jędryska, Radzionkowa, Miedar i Wieszowej. Miejscowości te znajdują się na terenie ośmiu (z dziewięciu) gmin i miasta tworzących dzisiejszy Powiat Tarnogórski.

Srebro jest odniesieniem do herbu rodowego Hohenzollernów (sprawowali władzę nad Ziemia Tarnogórską w XVI-XVII w.), którego przedstawiciel, Książę Karniowa Jerzy von Ansbach, wraz z Piastem księciem Opola i Raciborza Janem II Dobrym, był współzałożycielem najstarszego miasta na terenie Powiatu – Tarnowskich Gór – które od ponad 250 lat (z przerwami) stanowi siedzibę władz powiatowych....

Spis treści

I. Heraldyka samorządowa – podstawy historyczne i prawne

II. Herby panów Ziemi Tarnogórskiej
Piastowie
Wrochemowie
Hohenzollernowie
Henckel von Donnersmarckowie

III. Herby miast i gmin regionu tarnogórskiego
Tarnowskie Góry
Miasteczko Śląskie
Kalety
Radzionków
Strzybnica
Tworóg

IV. Powiat Tarnogórski – zarys dziejów

V. Poczet panów Ziemi Tarnogórskiej

VI. Ekspertyza heraldyczno-weksylologiczna Powiatu Tarnogórskiego

Bibliografia

Początek strony