Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej

(zeszyt 2)

Przyczynki do heraldyki i genealogii szlachty śląskiej

pod redakcją: Dariusza Woźnickiego

miejsce i data wydania: Tarnowskie Góry 1999

wydawca: Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Spis treści

Wstęp
A. Kuzio-Podrucki, Spiskie początki śląskich Donnersmarcków
D. Woźnicki, Indygenaty biskupów krakowskich jako książąt siewierskich
A. Kuzio-Podrucki, Rodowód książąt Raciborza z rodów von Hessen i von Hohenlohe
A. Kuzio-Podrucki, D. Woźnicki, Śląski mariaż Dönhoffa. Przyczynek do dziejów związków śląsko-polskich w XVII w.

Początek strony