Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Informacja / Information
Kilka stron/ Seite

Szlachecki weekend w pałacu w Nakle Śląskim
Śląska szlachta, między Śląskiem a Europą

Śląska szlachta, między Śląskiem a Europą

opracowanie merytoryczne i kurator projektu: Arkadiusz Kuzio-Podrucki

autorzy tekstów: Renata Głuszek, Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Stanisław Zając

miejsce i data wydania: Nakło Śląskie 2016

wydawca: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Informacja

„Szlachecki weekend” to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Fakt realizacji takiego projektu w tym miejscu wydaje się być raczej czymś oczywistym, jeżeli przywołamy pamięć o tym, że Centrum znajduje się w dawnym pałacu rodu Henckel von Donnersmarck. Wydarzeniem, które stało się pretekstem do powstania tego zamysłu, była wizyta późnym latem 2013 r. polsko-niemieckiej grupy filmowców realizujących film o śląskiej szlachcie. Ustalono wówczas, że polska prapremiera filmu odbędzie się właśnie w pałacu w Nakle Śląskim. Tak też się stało. Ważnym elementem pokazu „Glorii i Exodusu” – bo taki tytuł nosi ów film – było to, iż wzięli w nim udział nie tylko reżyserzy filmu, Andrzej Klamt i Ronald Urbańczyk, ale także jeden z bohaterów filmu – hrabia Mikołaj von Ballestrem.

Jednym z priorytetów działalności Centrum jest pokazywanie zbiorów śląskich kolekcjonerów. Realizując ten zamysł, w ramach całego wydarzenia zaprezentowano unikatową kolekcję brytyjskich dokumentów herbowych ze zbiorów dra Dariusza Woźnickiego. Wszak herb i szlachta to pojęcia nierozerwalnie ze sobą związane.

Szczególnie owocne w realizacji tego pomysłu okazały się kontakty z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Ze względu na tematykę, jak również wcześniej już realizowane wspólne projekty, Dom włączył się do udziału w przedsięwzięciu, które zyskało ostatecznie nazwę „Szlacheckiego weekendu”. Do realizacji przedsięwzięcia chętnie włączyło się Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego słuchaczy zaproszono do udziału w wycieczce dla seniorów „Śladami Ballestremów i Donnersmarcków”. W ramach tej edukacyjne eskapady odwiedzono m.in.: pałac w Pławniowicach i osiedle patronackie w Rokitnicy.

Pomysłodawcy i realizatorzy programu „Szlacheckiego weekendu” dostrzegli jednak pewne braki, a mianowicie w projekcie nie pojawiła się oferta dla młodych i bardzo młodych odbiorców. Błąkająca się od lat idea stworzenia szlaku górnośląskich rezydencji, których w Powiecie Tarnogórskim nie brakuje, oraz rowerowe przygody pracowników Centrum, zaowocowały pomysłem zorganizowania rajdu rowerowego śladami górnośląskiej szlachty. Tak ułożony plan skonstruowany z kilku wydarzeń wypełnił program jednego dużego projektu opatrzonego wspólnym tytułem „Szlachecki weekend w Nakle Śląskim”.

Pomysł i jego realizacja okazały się ogromnym sukcesem o czym świadczyły tłumy uczestników, ich opinie oraz bardzo entuzjastyczne relacje w mediach. Bezpośrednio w wydarzeniach Szlacheckiego weekendu w dniach 19-21 IX 2014 r. uczestniczyło ponad 550 osób. Wystawę brytyjskich dokumentów herbowych pt. „Jak zostać lordem” – trwała do wiosny 2015 r. – obejrzało kilka tysięcy odwiedzających Centrum.

Projekt na stałe wszedł do porządku działań Centrum Kultury Śląskiej i stał się jedną z dewiz Instytucji, dzięki której staje się ona rozpoznawalna na całym Śląsku i nie tylko.

Top / początek strony

Kilka stron/ Seite

strona_04  strona_06  strona_10

strona_38  strona_39  strona_53

Top / początek strony