Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Herb i barwy Tarnowskich Gór

Herb i barwy Tarnowskich Gór

autorzy: Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Dariusz Woźnicki

miejsce i data wydania: Tarnowskie Góry 2002 (I wyd.)

wydawca: Urząd Miasta Tarnowskie Góry

przedmowa: prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński

Przedmowa

(fragment)

...Herb z 1562 r. należy do herbów złożonych, ale jego symbolika jest dobrze czytelna i prosta. Połuorzeł pruski zaświadczał szczególne względy księcia Jerzego Fryderyka dla miasta, skrzydło orle złote nawiązywało do tradycji książąt opolskich pieczętujących się złotym orłem, żelazko i pyrlik wskazywały zaś na górniczy charakter ośrodka miejskiego. Herb w sposób wymowny łączył dwa godła książęce – tu szczerbione – pruskich Hohenzollernów i Piastów opolskich.

Nadany przez księcia Jerzego Fryderyka herb nieprzerwanie przez blisko cztery stulecia pozostawał w użyciu władz miejskich Tarnowskich Gór. Z czasem pojawił się na fasadzie ratusza, był obecny w wielu obszarach życia publicznego w mieście. Stał się przez to również znakiem własnym mieszkańców, bez względu na ich pochodzenie i narodowość...

Dzisiaj miasto powraca do swego historycznego, nadanego przywilejem herbowym i najdłużej używanego herbu, ustanawia też dwa jego wzory – wielki i użytkowy oraz inne symbole – flagę, flagę urzędową, proporzec i sztandar. Wyzbywając się dawnych uprzedzeń uznano bowiem, że herb jest takim samym zabytkiem jak inne pomniki przeszłości i że stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego miasta. Z tego względu zasługuje na przywrócenie we wszystkich swych funkcjach.

Niech więc wskrzeszony do życia herb Tarnowskich Gór dobrze i na długo służy miastu i jego mieszkańcom.

Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński
Prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Spis treści

Przedmowa – prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński

Herb Tarnowskich Gór
I. Fundator herbu
II. Pieczęć i herb Tarnowskich Gór
III. Dostojnienia w heraldyce szlacheckiej i miejskiej
IV. Podsumowanie

Szlachta tarnogórska pieczętująca się polskimi herbami
Blacha – herbu Budwicz
Holly – herbu Leszczyc
Koschützki – herb Łuk
Ohm-Januszewski – herb Bełty (Bełcz)
Pogrel – herbu Grzymała
Raczek – herbu Warnia

Ekspertyza heraldyczno-weksylologiczna miasta Tarnowskie Góry
Herb Tarnowskich Gór
Barwy, flaga i baner Tarnowskich Gór
Flaga i baner urzędowy
Sztandar miasta
Atrybuty władzy

Dokumenty źródłowe
Nadanie księcia opolskiego Jana II Dobrego z 4 października 1529 r.
Przywilej herbowy Jerzego Fryderyka von Ansbach z 25 lipca 1562 r.
Przywilej herbowy Jerzego Fryderyka von Ansbach z 25 lipca 1562 r. (przekład: Wolfgang Jöhling)
Herb i symbole miasta Tarnowskie Góry (wyciąg ze Statutu Miasta)

Bibliografia

Początek strony