Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Wstęp / Vorwort
Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Wrochemowie. Z dziejów górnośląskiej szlachty

Wrochemowie. Z dziejów górnośląskiej szlachty

autor: Arkadiusz Kuzio-Podrucki

miejsce i data wydania: Nakło Śląskie 2017

wydanie pierwsze

wydawca: Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim

Wstęp

(fragment)

Dla dziejów Tarnowskich Gór można uznać, że Wrochemowie mają podobne znaczenie jak książęta założyciele, tj. Jan II Dobry książę opolski oraz Jerzy Pobożny książę Karniowa i margrabia von Ansbach. W jednej z pierwszych opublikowanych monografii miasta gwarków autor Jan Nowak zapisał: „Według podania, rolnik Rybka, orząc wołami na gruncie Tarnowic Starych, w okolicy rynku późniejszego miasta Tarnowskie Góry, znalazł w r. 1490 pod korzeniem drzewa czysty kruszec. Odkrycie to spowodowało dalsze poszukiwania na kruszce w polach tarnowickich, lasowickich i sowickich, należących wówczas do szlachcica Piotra Wrochema w Tarnowicach Starych i do szlachcica Jana Blachy w Sowicach...”. Wrochemowie to jeden z najstarszych rodów szlacheckich na Górnym Śląsku, a ich kilkuset letnie dzieje mogą być przykładem losów wielu rodów średniej szlachty, która nie uzyskawszy statusu magnackiego znalazła swoje miejsce w historii i niemałe czasami znaczenie dla wielu miejscowości.

Top / początek strony

Spis treści

Wstęp

Czerwone róże i łabędź

Z Kotulina − Wrochemowie czy Kotulińscy?

Z Bytkowa, Bobrka...

Z Rept i Tarnowic

W Czechach i na Morawach

Panowie Wielowsi

Przeprowadzka do Czerwięcic

„Dynastia” starostów

Brzeźnicka tragedia

Żona aktorka

Przenosiny do Berlina

W Izbie Panów

W wojskowym mundurze

Gospodarny Emil z Kopienic

Wołowski starosta

Urzędnicze kariery

Rodzina generałów

Przeciw powstańcom Kościuszki

Dziedzice Czerwięcic i Dolędzina

Wrochem-Gellhorn i Wrochem-Watzdorf

Z Załęża i Radoszowych

Wrochem-Höhne

Niezgoda na nazizm

Mistrzowie muzyki

Powrót na tarnogórską ziemię

Podsumowanie

Zusammenfasung

Genealogia rodu

Genealogie der Familie

Bibliografia

Nota o autorze

Top / początek strony