Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Fragment / Auszug
Spis treści / Inhaltsverzeichnis
see also / Sehe auch / zobacz także

Śląskie zamki i pałace Donnersmarcków. Schlesische Schlösser der Donnersmarcks

Śląskie zamki i pałace Donnersmarcków. Schlesische Schlösser der Donnersmarcks

autorzy: Jarosław A. Krawczyk, Arkadiusz Kuzio-Podrucki

miejsce i data wydania: Radzionków 2011

wydawca: PPHU Rococo-Radzionków

tłumaczenie: Przemysław Nadolski, Sebastian Rosenbaum

Fragment

Maciejów

Maciejów (do 1945 r. Matzdorf) to niewielka wieś, nieco na uboczu na szlaku z Kluczborka do Byczyny (powiat i gmina Kluczbork), wzmiankowana po raz pierwszy w 1446 r. Najważniejszą atrakcją jest niewielki klasycytyczny pałac, zbudownay ok. 1790 r. o powierzchni 1500 m2, na rzucie prostokąta z wysuniętym portykiem na osi elewacji frontowej, o wnętrzu dwutraktowym, na osi obszerna sień i salon.

Nad wejściem do piwnic wysoki podjazd i portyk o dwóch kolumnach jońskich połączonych ażurową balustradą żelazną. Po bokach wysokie, półkoliste arkady. Pałac przykryty czterospadowym dachem kryty dachówką. Projektował go wybitny śląski architekt Carl Gotthard Langhans, twórca Bramy Brandenburskiej.

Właścicielem okolicznych ziem był wówczas hrabia Gottlieb Ernest, młodszy syn Karola Erdmanna ze Świerklańca. Wielkośc pałacu nie oddaje wielkości fortuny jakiej posiadaczem był hrabia. Na powierzchni ponad 5,6 tys. hektarów było 11 wsi i 9 folwarków. Wśród Hencklów był trzecim po kuzynie Łazarzu III z Siemianowic i starszym bracie Erdmannie Gustawie ze Świerklańca. Ostatnim z jego potomków był wnuk Lotar. Ożeniony tylko raz z Almą von Prittwitz-Gaffron miał jednego syna, ktory zmarł jeszcze jako dziecko. Sam hrabia zmarł w 1902 r. we Wrocławiu.

W 1886 r. majątek był w posiadaniu Oskara barona von Rothkirch-Pantheu, a wlatach 1898-1922 czterokrotnie zmieniał właścicieli...

Spis treści

Zamki i pałace rodu Henckel von Donnersmarck na Śląsku (mapa) / Schlösser der Familie Henckel von Donnesmarck in Schlesien (Karte)

Zamki i pałace Donnersmarcków w okolicy Bytomia i Tarnowskich Gór (mapa) / Schlösser der Donnersmarcks in der Gegend von beuthen und Tarnowitz (Karte)

Kariera Henckel von Donnersmarcków (zarys dziejów rodu)

Die Karriere der Henckel von Donnersmarcks (Umriss der Stammgeschichte)

* * *
Brynek
Brynnek
Chałupki
Annaberg
Gręboszów
Grambschütz
Kalety - Zielona
Stahlhammer - Zielonna
Kietrz
Katscher
Kowalowice
Kaulwitz
Krowiarki
Ponisch Krawarn
Maciejów
Matzdorf
Miasteczko Śląskie - Bibiela
Georgenberg - Bibiella
Nakło Śląskie
Naklo
Piekary Śląskie - Kozłowa Góra
Deutsch Piekar - Koslowagora
Radzionków
Radzionkau
Ramułtowice
Romolkowitz
Rychnów
Reichen
Siemianowice Śląskie
Siemianowitz
Świerklaniec - Mały Wersal
Neudeck - Klein Versailles
Świerklaneic - Stary Zamek
Neudeck - ALtes Schloss
Tarnowskie Góry - Karłuszowiec
Tarnowitz - Karlshof
Tarnowskie Góry - Repty Śląskie
Tarnowitz - Alt Repten
Tarnowskie Góry - Tarnowice Stare
Tarnowitz - Alt Tarnowitz
Tarnowskie Góry - Stary Zamek
Tarnowitz - ALtes Schloss
Wieszowa
Wieschowa
Bibliografia / Bibliographie

Początek strony

see also: / Sehe auch: / zobacz także:

first edition
erste Ausgabe
pierwsze wydanie

Zamki i pałace Donnersmarcków

second edition
zweite Ausgabe
drugie wydanie

Zamki i pałace Donnersmarcków. Schlösser der Donnersmarcks

Początek strony