Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

o książce / über Buch
Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach

Hohenlohe - w Europie, na Śląsku, w Katowicach

autor: Arkadiusz Kuzio-Podrucki

miejsce i data wydania: Tarnowskie Góry 2011

wydanie pierwsze

wydawca: Oficyna Monos - Tarnowskie Góry

grafiki przedstawiające zamki: Mirek Ogiński

O książce

Dzieje rodu Hohenlohe to prawie dziewięć wieków wydarzeń. Tworzyły je osoby zasłużone dla ziem i dla krajów, w których mieszkali, prowadzili działalność społeczną, gospodarczą, kulturalną czy polityczną. Byli wśród nich bohaterowie, ale zdarzali się i utracjusze. Były osoby wysoko postawione, wpływowe, ale i takie o których wiemy niewiele, bo nie zapisały się żadnym istotnym czynem w historii. Na stronach niniejszej monografii opisano też wydarzenia nie przynoszące chluby, które rodzina von Hohenlohe wolałaby zapomnieć a nawet wymazać z kart swoich dziejów. Są też fakty, jakie możnaby znaleźć na kartach powieści sensacyjnych, a nie w kronice rodu tak szacownego, szczycącego się wielowiekową historią. Bohaterami tych wydarzeń są jednak ludzie, ze swoimi słabostkami ale i odwagą, którą musieli się nierzadko wykazać w momencie dokonywania trudnych wyborów, czy podejmowania strategicznych decyzji. Za wydarzeniami czasem sucho zapisanymi w kronikach stoją ludzie, którzy się tu rodzili, żyli, kochali – czasami nawet dla miłości rezygnowali ze swych przywilejów i fortuny, jaka na nich czekała – i umierali.

Dzisiaj książęta von Hohenlohe podzieleni na liczne linie i gałęzie nadal należą do wpływowych i szanowanych rodów. Mieszkają i działają w wielu krajach na różnych kontynentach. Nie ma ich już od ponad półwiecza na Śląsku, choć tu zdobyli największą fortunę i tu żyjąc, mieli największe znaczenie w swych dziejach. Pozostały po nich pałace, fabryki, kopalnie i huty. Część ich śląskiego dziedzictwa utraciliśmy bezpowrotnie. Nadal jednak są częścią historii tego regionu i tylko od nas zależy, czy będziemy o nich pamiętać. Niniejsza monografia to tylko przyczynek do przywrócenia śląskiej pamięci rodu rycerzy, hrabiów i książąt von Hohenlohe.

(Zakończenie, fragment)

Top / początek strony

Spis treści

Wstęp

I. W cesarstwie Hohenstaufów
Leopardy i feniks
Rycerze z Pfitzingen
Rycerze z Weikersheim
Na cesarskim dworze
Wielki mistrz Krzyżaków Henryk
Wyprawa nad Bałtyk
Na dworze króla Konrada

II. Panowie z Brauneck

III. Panowie z Hohenlohe
Szwagier Hohenzollernów
Kanonicy i biskupi z Würzburga i Bambergu
Nowe nabytki ziemskie
Gerlach zięć cesarza i ojczym królewicza
Walcząc dla Hohenzollerna

IV. Panowie z Weikersheim
Porzucony narzeczony
Wielki mistrz krzyżacki Gotfryd
Kraft II - marszałek cesarza Ludwika IV
Pod panowaniem Luksemburgów
Kraft VI między Palestyną i cesarstwem
Chłopski kanclerz
Chłopska wojna
Ku reformacji
Zwolennicy Lutra
Panowie Langenburga

V. Hrabiowie z Neuenstein
Wolfgang II „Budowniczy”
Filip w Niderlandach
Jerzy Fryderyk we Francji i w Austrii
Spadkobiercy hrabiego Gleichen
Jerzy Fryderyk z czeskimi powstańcami
Cesarska łaska
Jerzy Fryderyk i Kraft VII
Wolfgang Juliusz między Francją a Austrią
Rodzina Filipa Ernesta z Langenburga

VI. Hrabiowie z Waldenburga
Rodzina Jerzego Fryderyka II Młodszego
Chrystian i Ludwik Gustaw

VII. Książęta cesarstwa
Książęcy tytuł
Order Feniksa
Książęta bez cesarstwa

VIII. Hrabiowie oraz książęta z Neuenstein i Öhringen
Hrabia Karol Ludwik
Dwaj książęta z Öhringen

IX. Książęta z Langenburga i Weikersheim
Chrystian Albrecht i synowie
Księżna regentka Meiningen
Ernest i Gustaw
Baronowa von Bronn
Książę Herman zmienia mundury
Kolonialne przygody księcia Hermana
Wysiłki księcia namiestnika
Książę Wiktor i hrabiowie von Gleichen
Książę Ernest - regent w Koburgu
Książę Gotfryd i jego spadkobiercy
Prinz Fryderyk Ernest z synami
Ludwik z dziećmi
Ludwik i Konstantyn
Posłaniec pokoju?
Hohenlohe po hiszpańsku
Książęta von Weikersheim

X. Książęta z Ingelfingen
Książę Henryk August
Fryderyk Ludwik
Książę z Ingelfingen i Öhringen
Ku klęsce
Bitwa pod Jeną
Ucieczka przed francuskimi marszałkami
Śląskie i polskie majątki
Austriacki feldmarszałek Fryderyk Karol
Jerzy i Edward z pruskiego Bartenstein
Książę Adolf - pruski premier
Książę Karol – starosta lubliniecki
Artyleria księcia Krafta
Książę Fryderyk Wilhelm
Karol Gotfryd

XI. Książęta z Öhringen
Inwestycje wokół Katowic
Baronowie von Brauneck
Książęta Feliks i Kraft
Baron von Gabelstein i jego spadkobiercy

XII. Książęta Ujazdu
Hugo – 1. książę Ujazdu
Magnat ziemski
Wokół Katowic
Magnat przemysłowy
Książę Hugo w polityce
Chrystian Kraft
Zakłady „Hohenlohe” i kopalnia „Wujek”
Pośród najbogatszych
Centrum w Neuenstein
Kłótnia o szczyty Tatr
W II Rzeczypospolitej
Książę Hans
Hrabia von Hermersberg
Spadkobiercy książąt Ujazdu
Maks i jego potomkowie

XIII. Książęta z Kirchbergu
Książęta Chrystian i Ludwik
Austriacki feldmarszałek Fryderyk Wilhelm
August, Fryderyk, Karol…
Ostatni książę i hrabina von Lobenhausen

XIV. Książęta z Bartenstein i Jagstbergu
Książę Karol Filip
Książęta Ludwik Leopold i Klemens Armand
Książęta w kościele - Józef Chrystian i Chrystian
Ludwik Alojzy w austriackiej armii
Marszałek i par Francji
Karol August z Bartenstein i Karol Józef z Jagstbergu
Ludwik z Bartenstein i Jagstbergu
Karol z Bartenstein, Albert z Jagstberg i ich dziedzic Jan
Karol i książęta z Bartenstein
Albrecht i książęta z Jagstberg

XV. Książęta z Waldenburga
Trzech książąt Karolów Albrechtów
Szwajcarski komtur Filip
Franciszek Karol – biskup Augsburga
Modlitwy Aleksandra biskupa Serdiki
Fryderyk Karol I – książę, generał i naukowiec
Książę Mikołaj i hrabia Waldenburga
Książę Chlodwig z rodziną po węgiersku
Kobieta-szpieg
Karol i Jerzy Fryderyk
Spadkobiercy Kaunitzów
Hrabia Heimbach i Holocaust
Księżna dla kultury
Fryderyk Karol II, III, IV… i spadkobiercy

XVI. Książęta z Schillingsfürst
Książęce tytuły i dziedzictwo Chlodwiga
Dyplomata bawarski i pruski
W służbie niemieckiego cesarza
Kanclerz Cesarstwa
Filip Ernest z Podiebradów
Pani von Hellberg i jej potomkowie
Maurycy z Schilligsfürst
Aleksander książę-pacyfista
Książę-kardynał Gustaw Adolf
Prawie papież?
Konstanty ochmistrz cesarza Austrii
Konrad – austriacki premier
Książę Filip i …
... zakonnik Konstantyn
Gotfryd – ambasador czasu wojny
Franciszek Józef i Karol Albrecht z Schilligsfürst
Rodzina księcia Erwina
Spadkobiercy księcia zu Hohenlohe-Ingelfingen

XVII. Książęta Raciborza i Corvey
Wiktor I – książę z Raciborza
Wiktor I - polityk
Wiktor II, III, IV
Bracia Wiktora II
Franciszek Albrecht Metternich-Sandor

Zakończenie

Aneksy
I. Związki książąt zu Hohenlohe-Langenburg z europejskimi domami panującymi
II. Wywód przodków Krafta 9. księcia (Fürst) zu Hohenlohe-Langenburg
III. Dawne posiadłości książąt z rodu von Hohenlohe w Wirtembergii i Bawarii
IV. Rodowód

Bibliografia

Ilustracje kolorowe

Hohenlohe (genealogia skrócona)

Top / początek strony