Strona główna

Leksykon

Autor

Szlachta

Arystokracja

Dynastie

Galeria

Linki

english

Linki


A. Bunel, Héraldique européenne

M. Marek, Genealogy.Eu

E. Pattou, Racines et Histoire

Общий Гербовник

C. A. Klingspor, Baltisches Wappenbuch

M. von Spießen, Wappenbuch des Westfälischen Adels

H. G. Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle

H. G. Ströhl, Deutsche Wappenrolle

O. T. von Hefner, Neuses Wappenbuch...

O. T. von Hefner, Neuses Wappenbuch...

J. Siebmacher, Wappenbuch

C. Blažek, Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien...

R. J. Graf Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel

H. von Kadich, C. Blažek, Der Mährische Adel

O. T. von Hefner, Der Adel des Koenigreichs Preussen

O. T. von Hefner, Die Wappenbuch des Mecklenburger Adels

O. T. von Hefner, Der Adel des Koenigreichs Sachsen

O. T. von Hefner, Der Adel des Königreichs Württemberg

O. T. von Hefner, Die Wappenbuch des Nassauer Adels

O. T. von Hefner, Der Adel der freien Stadt Frankfurt

R. Knötel, Uniformenkunde

A. Duncker, Die landlichen Wohnsitze...

Allgemeine Deutsche Biographie

Zedler-Lexikon

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego

Montes Tarnovicensis

Wikipedia

Pałac Jedlinka

Góry Polski

Składnica górnośląska

Herbarze

Arnaud Bunel, Héraldique européenne - francuski herbarz europejskich rodów panujących oraz szlachty i arystokracji.

European heraldry - angielski herbarz europejskich rodów panujących oraz szlachty i arystokracji.

Wappen-wiki - nie jest herbarz w dosłownym znaczeniu tego słowa, ale znaleźć można herby europejskich rodów panujących, arystokracji, szlachty oraz historycznych ziem.

Początek strony

Genealogie

Paul Theroff, Paul Theroff’s Royal Genealogy Site - strona zawierająca genealogie europejskich rodzin panujących i niektórych arystokratycznych. Internetowa wersja tzw. Kalendarzy Gotajskich.

Miroslav Marek, Genealogy.eu - strona zawierająca genealogie europejskich rodzin panujących, arystokratycznych i szlacheckich. Można znaleźć sporo rodów ze Śląska, Polski, Czech i Niemiec.

Etienne Pattou, Racines et Histoire - strona zawierająca genealogie francuskich rodów arystokratycznych i szlacheckich.

Davide Shamà, Genealogie Delle Famiglie Nobili Italiane - strona zawierająca genealogie przede wszystkim włoskich rodów szlacheckich. Niestety trzeba się zalogować.

Początek strony

Kalendarze Gotajskie

C.A Starke Verlag z Limburga - strona wydawnictwa, powojennych tomów Handbuch des Adels.

Almanach de Gotha 1821-1910 - na stronie Gallica (z wyjątkami).

Gothaischer Genealogischer Hofkalender 1815-1935 - linki na stronie Wiki-de.Genealogy.net (z wyjątkami).

Gothaischer Genealogischer Hofkalender 1856-1935 - linki na stronie Wielkopolskiej Bibloteki Cyfrowej (z wyjątkami).

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser 1828-1922 - linki na stronie Wiki-de.Genealogy.net (z wyjątkami).

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der Freiherrlichen Häuser 1848-1941 - linki na stronie Wiki-de.Genealogy.net (z wyjątkami).

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser 1855-1894(1921) - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff.

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser 1938 - link na stronie Uni-Biliothek Köln.

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der uradeligen Häuser 1900-1906 - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff.

Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser 1907-1919 - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff.

Genealogisches Taschenbuch der Ritter- u. Adels-Geschlechter, Brünn (1870)1877-1881 - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff.

Genealogisches Taschenbuch des Uradels, Brünn 1891-1893 - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff.

Genealogisches Handbuch der fürstlichen Häuser, Bd II, Glücksburg/Ostsee 1953 - na stronie Archive.Org (on-line).

Semigothaisches genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischer Heiraten, München 1912-1914 - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff.

Handbuch des preußischen Adels 1892-1893 - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff.

Jahrbuch der Deutschen Adels, Bände 1-3, Berlin 1896-1899. - na stronie Rambow.Genealogie.

Genealogisches Taschenbuch, (Dresden) 1830-1854, wyd. F. Gottschalck - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff (z wyjątkami).

Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser Österreichs, Wien 1905 - na stronie Archive.Org (on-line).

Danmarks adel aarbog, Kopenhagen 1887 - na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff; Danmarks adel aarbog, Kopenhagen 1900 - na stronie Archive.Org oraz Danmarks Adels Aarbog, Kopenhagen 1894-2011 (wybrane tomny) - na stronie Slægtsforskernes Bibliotek.

Sveriges Ridderskaps Och Adels Kalender, Stockholm 1865 - 1923 (wybrane tomy) - na stronie Runberg.org i Archive.Org (on-line).

Deutsches Geschlechterbuch - linki na stronie Wiki-de.Genealogy.net 1889-1989 (z wyjątkami), na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej oraz na stronie Uni-Biliothek Düsseldorff 1889-1910.

Początek strony

Galerie

Galeria Malarstwa Polskiego - galeria obrazów polskich malarzy. Można znaleźć sporo obrazów o tematyce historycznej, np. cykl J. Matejki Dzieje cywilizacji w Polsce.

Web Gallery of Art - strona z obrazami europejskich malarzy. Spory wybór.

Początek strony

książki on-line

Biblioteki cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych - wyszukiwarka w zasobach sieci polskich bibliotek cyfrowych. Lista bibliotek na stronie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

ANNO - AustriaN Newspapers Online - zasoby cyfrowej biblioteki austriackich czasopism i gazet.

Informatory dworskie i państwowe Hof- und Staats-handbuch - na portalu de.wikisource.

herbarze

Scheibler'sches Wappenbuch - BSB Cod.icon. 312 c - herbarz szlachty południwoniemieckiej (Świetego Cesarstwa Rzymskiego) z 1450 r. i XVII w. Indeks na stronie Wikimedia-Commons

Alfred Freiherr von Krane, Wappen- und Handbuch des in Schlesien (einschliesslich der Oberlausitz) landgesessenen Adels, Görlitz 1901-1904 - herbarz szlachty śląskiej i górnołużyckiej.

Leonard Dorst, Schlesisches Wappenbuch oder die Wappen des Adels im Souverainen Herzogthum Schlesien der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz, Bd. 1-3, Görlitz (1847) - herbarz śląskiej szlachty.

J.I. Bagmihl, Pommersches Wappenbuch, Stettin 1843-1855 - herbarz szlachty pomorskiej.

Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи, 1798-1836, 1863-1917 - herbarz rodów szlacheckich rosyjskiego imperium. Można tam znaleźć także wiele herbów polskich rodów, która zamieszkiwały ziemie pod rosyjskim zaborem.

Carl Arvid von Klingspor, Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher, den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehöriger Adelsgeschlechter, Stockholm 1882 - herbarz rodów kurlandzkich, inflanckich i estońskich. Można znaleźć też sporo herbów rodzin polskiej szlachty i arystokracji.

Max von Spießen, Wappenbuch des Westfälischen Adels, 1901/1903 (na stronie GenWiki) - herbarz rodów wywodzących się z Westfalli. Można tam znaleźć herby rodzin, które występowały także na terenach dzisiejszej Polski i krajów ościennych.

Hugo Gerard Ströhl, Heraldischer Atlas, 1899 - bogato ilustrowany podręcznik heraldyki.

Hugo Gerard Ströhl, Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle, 1890 - herby monarchii austro-węgierskiej, jej królestw, ziem i prowincji.

Hugo Gerard Ströhl, Deutsche Wappenrolle, 1897 - herby państw niemieckich z XIX w.: na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

Otto Titan von Hefner, Neues Wappenbuch des blühenden Adels im Königreiche Hannover und Herzogthume Braunschweig, München 1862. - herbarz szlachty z Hanoweru i Brunszwiku.

Otto Titan von Hefner, Neues Wappenbuch des blühenden Adels im Königreiche Galizien, München 1863. - herbarz szlachty galicyjskiej.

Początek strony

J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch

Johann Siebmacher, Wappenbuch, 1605 - herbarz rodów panującyh i szlacheckich z terenów Świętego cesarstwa rzymskiego.

Spis tomów z nowej serii J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch - na portalu Wiki-genealogy.

Spis tomów oraz linków do wersji cyfrowych J. Siebmacher’s großes und allgemeines Wappenbuch - na portalu de.Wikipedia.

J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, (wybrane tomy z nowej serii) - na stronie Heidelberger historische Bestände.

J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch, (wybrane tomy z nowej serii) - na stronie Uni-Biliothek Göttingen.

(Bd 1, Abt. 1): Otto Titan von Hefner, Die Wappen der Souveraine der deutschen Bundesstaaten, Nürnberg 1856. - herby suwerenów i państw niemieckich

(Bd 1, Abt. 2): Otto Titan von Hefner, M. Gritzner, A. M. Hildebrandt Die Wappen der außerdeutschen Souveraine und Staaten, Nürnberg 1857-1870. - herby państw i suwerenów pozaniemieckich

(Bd 2, Abt. 1): Otto Titan von Hefner, Der Adel des Königreichs Bayern, Nürnberg 1854. - szlachta Królestwa Bawarii

(Bd 2, Abt. 2): A. M. Hildebrandt, Der Adel des Herzoghums Braunschweig, Nürnberg 1869. - szlachta Księstwa Brunszwiku

(Bd 2, Abt. 3): Otto Titan von Hefner, Der Adel des Königreichs Sachsen, Nürnberg 1857. - szlachta Królestwa Saksonii

(Bd 2, Abt. 4): Otto Titan von Hefner, Die Wappen des Schwarzeburger und Waldecker Adels, Nürnberg 1860. - szlachta Księstw Schwarzburg i Waldeck

(Bd 2, Abt. 5): Otto Titan von Hefner, Der Adel des Königreichs Württemberg, Nürnberg 1857. - szlachta Królestwa Wirtembergii

(Bd 2, Abt. 7): Otto Titan von Hefner, Die Wappen des Nassauer Adels, Nürnberg 1858. - szlachta Księstw Nassau

(Bd 2, Abt. 8): Otto Titan von Hefner, Der Adel der freien Stadt Frankfurt, Nürnberg 1857. - szlachta Wolnego Miasta Frankfurt

(Bd 2, Abt. 9): A. M. Hildebrandt, Der hannöverische Adel, Nürnberg 1870. - szlachta hanowerska

(Bd 2, Abt. 10): M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Der Adel des Elsass, Nürnberg 1871. - szlachta Alzacji

(Bd 3, Abt. 1-2): Otto Titan von Hefner, Der Adel des Koenigreichs Preussen, Nürnberg 1857. - szlachta Królestwa Prus

(Bd 3, Abt. 3): M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Der Adel der freien Städte Hamburg, Bremen und Lübeck, Nürnberg 1871. - szlachta wolnych miast Hamburga, Bremy i Lübecki

(Bd 3, Abt. 4): Otto Titan von Hefner, Der Adel des Kurfürsthenhums, Grossherzogthums und der Landgrafschaft Hessen , Nürnberg 1859. - szlachta Księstw Heskich

(Bd 3, Abt. 5): M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Der Adel des Großherzogthums Oldenburg, Nürnberg 1872. - szlachta wielkiego księstwa Oldenburga

(Bd 3, Abt. 6): Otto Titan von Hefner, Die Wappenbuch des Mecklenburger Adels, Nürnberg 1858. - szlachta Księstw Meklemburgii

(Bd 3, Abt. 7): A. M. Hildebrandt, Der Adel des Herzogthum Anhalt, Nürnberg 1869. - szlachta Księstwa Anhalt

(Bd 3, Abt. 9): M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Der luxemburgische Adel, Nürnberg 1871. - szlachta luksemburska

(Bd 3, Abt. 10): M. Gritzner, A. M. Hildebrandt, Der Adel der Fürstenthümer Lippe und Schaumburg-Lippe, Nürnberg 1871. - szlachta księstw Lippe i Schaumburg-Lippe

(Bd 4, Abt. 1): Otto Titan von Hefner, Der Adel der gefürsteten Grafschaft Tirol, Nürnberg 1857. - szlachta Księstwa Tyrolu

(Bd 4, Abt. 2): Otto Titan von Hefner, Der Adel des Herzoghums Krain und der Grafschaften Görz und Gradiska, Nürnberg 1859. - szlachta Księstw Krainy, hrabstwa Görz i Gradiska

(Bd 4, Abt. 3): Carl Georg Friedrich Heyer von Rosenfeld, Der Adel des Königreichs Dalmatien, Nürnberg 1873. - szlachta Królestwa Dalmacji

(Bd 4, Abt. 9) Rudolf Johann Graf Meraviglia-Crivelli, Der Böhmische Adel,Nürnberg 1886. - herbarz szlachty czeskiej (format PDF).

(Bd 4, Abt. 10) Heinrich von Kadich, Conrad Blažek, Der Mährische Adel, Nürnberg 1899. - herbarz szlachty morawskiej (format PDF).

(Bd 5, Abt. 1): Otto Titan von Hefner, Bürgerliches Wappenbuch, Nürnberg - herby mieszczan

(Bd 6, Abt. 4) G. A. v. Mülverstedt, M. Hildebrandt, Der abgestorbene Adel der Provinz Preussen, Nürnberg 1874 - herbarz wygasłej szlachty prowincji pruskiej.

(Bd 6, Abt. 5) G. A. v. Mülverstedt, M. Hildebrandt, Der abgestorbene Adel der Provinz und Mark Brandenburg, Nürnberg 1880 - herbarz wygasłej szlachty brandenburskiej.

(Bd 6, Abt. 8) Conrad Blažek, Der abgestorbene Adel der Provinz Schlesien und der O. Lausitz, Theil 1-3, Nürnberg 1887-1894 - herbarz wygasłej, śląskiej szlachty.

(Bd 7, Abt. 1) Otto Titan von Hefner, Ergänzungsband, Nürnberg 1859-1860 - uzupełnienia do ww. tomów herbarza.

Początek strony

albumy

Alexander Duncker, Die ländlichen Wohnsitze, Schloesser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie... - album rycin z opisami rezydencji szlacheckich z terenu Królestwa Prus z XIX w. Sporo wiadomości o właścicielach zamków, pałaców i dworów.

Początek strony

słowniki, leksykony

Neue Deutsche Biographie - niemiecki słownik biograficzny, wydawany od 1953. Można w nim znaleźć także biogramy śląskich arystokratów. Ostatni z opublikowanych tomów - 23 - zawiera hasła do liter Schwarz.

Allgemeine Deutsche Biographie - niemiecki słownik biograficzny, wydawany w latach 1875-1912. Znajduje się tam także sporo śląskich biogramów.

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 - austriacki słownik biograficzny, wydawany przez Austriacką Akademię Nauk (Österreichische Akademie der Wissenschaften). Znajdują się tam informacje o Ślązakach działających w Austrii.

Biographische Lexikon des Kaiserthums Österreich - słownik biograficzny cesarstwa austriackiego, 60 tomów, wydawany w latach 1856-91. Są tam biogramy śląskich arystokratów z terenów cesarstwa austriackiego.

Retro-bib - strona z dostępem do wersji on-line m.in.: Meyers Konversationslexikon (4 wyd. z 1885-1892); Brockhaus' Konversationslexikon (14 wyd. z 1894-1896).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich w zasobach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej; - jeden z najważniejszych polskich słowników, który do dziś nie znalazł ani następcy, ani kontynuatora, swym zasięgiem obejmuje także Śląsk.

Początek strony

Warto zajrzeć

Montes Tarnovicensis - najważniejsze wydawnictwo Oficyny Monos z Tarnowskich Gór, z którą współpracuję od momentu jej założenia.

Wikipedia - wolna encyklopedia - jedna z najciekawszych encyklopedii internetowych. Zamieściłem tam sporo artykułów z dziedziny historii Śląska i śląskiej szlachty.

Początek strony

Zamki i pałace śląskich arystokratów

Pałac Jedlinka - rezydencja położona w gminie Jedlina Zdrój, najbardziej związana swą historią z rodami Seher-Thoss i Pückler. Ostatnimi przedwojennymi właścicielami była rodzina Boehmów.

Pałac w Nakle Śląskim - rezydencja położona w gminie Świerklaniec, związana swą historią z rodem Henckel von Donnersmarck. Od stycznia 2013 r. siedziba Centrum Kultury Śląskiej.

Początek strony

W wolnym czasie

Składnica górnośląska - Strona i jej zbiory służą do określenia granic Górnego Śląska oraz szukania tożsamości Ślązaków w świetle historycznych przemian.

Dokumenty Śląska - Strona z dużą ilościa informacji dot. historii Śląska, regestry, herbarze itd.

Początek strony