Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Wstęp / Vorwort
Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską

Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską

autor: Arkadiusz Kuzio-Podrucki

miejsce i data wydania: Tarnowskie Góry 2010

wydanie pierwsze

wydawca: Oficyna Monos - Tarnowskie Góry

Summary: Magdalena Muskała

Portrety Mieroszewskich: Mirek Ogiński

Wstęp

(fragment)

Rodzina Mieroszewskich to jedna z najbardziej niezwykłych wśród polskich i śląskich arystokratów. Najważniejszym miastem wśród ich śląskich dóbr były Mysłowice, stolica ich ordynacji rodowej. Najsławniejszym jednak Katowice. Prawie połowa terenów dzisiejszej stolicy województwa śląskiego przez ponad dwieście lat była własnością rodziny Mieroszewskich. Trudno zatem byłoby prezentując dzieje tego rodu pominąć Katowice lub którąkolwiek z dzielnic, a niegdyś samodzielnych osad, sąsiadów wsi Katowice i Kuźni Bogucickiej. Jest także niemożliwym opowiadać o przeszłości Katowic nie wspominając nazwiska Mieroszewskich.

Top / początek strony

Spis treści

Wstęp

Śląskie początki

W Rzeczypospolitej

W biskupim księstwie

Pierwszy ordynat

Katowickie dziedzictwo

Młodzi ordynaci

Pierwsze inwestycje w przemysł

Kuzynowie ordynatów

VI ordynat

Ordynat utracjusz

Będziński starosta i pruski hrabia

Linia szlachecka

Z Halicza do Krakowa

Ordynat bez ordynacji

Niespokojny ordynat

Austriaccy hrabiowie

Ostatni hrabiowie

W II Rzeczypospolitej

Na obczyźnie

Zakończenie

Streszczenie

Summary

Aneksy
Tablice genealogiczne
Rodowód Mieroszewskich z linii hrabiowskiej
Umowa o podziale między braci Jana i Wojciecha Mieroszowskich dóbr:
Michałkowice, Siemianowice, Jakubowice i Bańgów

Bibliografia
Źródła
Wspomnienia, pamiętniki
Herbarze, leksykony szlacheckie
Kalendarze gotajskie
Opracowania, artykuły

Indeksy
Indeks osób
Indeks miejscowy

Ilustracje kolorowe

Mieroszewscy (genealogia skrócona)

Top / początek strony